Nyheder

Skattemæssige konsekvenser ved køb af feriebolig i udlandet

20. april 2015

Mange danskere har eller drømmer om en feriebolig i udlandet. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at køb af en feriebolig i udlandet kan have skattemæssige konsekvenser i Danmark.
De skattemæssige konsekvenser afhænger af, hvad den udenlandske feriebolig anvendes til.

Læs mere: Skattemæssige konsekvenser ved køb af feriebolig i udlandet

Fradrag for donationer til velgørende organisationer

14. april 2015

Hvis man i 2014 har givet gaver til velgørende organisationer, er det en god idé at tjekke, om man på sin årsopgørelse har fået fradrag for donationen, idet det forudsætter, at modtageren har indberettet beløbet til SKAT.

Læs mere: Fradrag for donationer til velgørende organisationer

Sidste frist for ændring af virksomhedsordningen

25. marts 2015

Da reglerne i virksomhedsskatteloven blev skærpet sidste år, blev der givet mulighed for at ændre visse forhold omkring selvangivelsen for 2013. Fristen herfor udløber den 31. marts 2015.

Læs mere: Sidste frist for ændring af virksomhedsordningen

70-årsreglen ophæves

08. april 2015

Folketinget har på grund af ønsket om at bevare det ”grå guld” på arbejdsmarkedet i længere tid vedtaget at ophæve 70-årsreglen, der har betydet, at virksomheder og medarbejdere har kunnet indgå aftale om, at ansættelsesforholdet ville stoppe, når medarbejderen blev 70 år. Dette er fra den 1. januar 2016 ikke længere lovligt.

Læs mere: 70-årsreglen ophæves

Oplysninger, man selv skal indberette til SKAT

19. marts 2015

SKAT modtager rigtig mange oplysninger om borgernes økonomiske forhold, men der er stadig områder, hvor man selv skal indberette for at få en korrekt årsopgørelse.

Læs mere: Oplysninger, man selv skal indberette til SKAT

Vi er medlem af:

fdr-logo