Nyheder

Digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv

02. juni 2015

Indtil for nylig skulle virksomheder og rådgivere anvende blanket 31.009 ved rettelser til momsangivelsen. Dette er dog fortid, idet SKAT har åbnet for digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv og dermed gjort det lettere at rette fejl i en momsangivelse.

Læs mere: Digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv

Større ændring af årsregnskabsloven vedtaget

28. maj 2015

Folketinget har vedtaget en større ændring af årsregnskabsloven, hvilket betyder, at virksomhedernes administrative byrder lempes markant, og at virksomhederne bliver mødt af færre oplysningskrav, når de laver årsregnskaber. Loven træder i kraft med virkning for regnskabsår, der påbegyndes 1/1-2016 og senere. Det er muligt at anvende den nye lov i sin helhed for regnskabsår, der slutter 31/12-2015 og senere.

Læs mere: Større ændring af årsregnskabsloven vedtaget

Ønske om kortere afregningsperiode for moms?

15. maj 2015

Sidste års ændringer, hvor en del mindre og mellemstore virksomheder fik ændret deres momsafregning fra enten månedsvis til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til halvårsvis, betød længere kredit og dermed en forbedring af likviditeten.

Læs mere: Ønske om kortere afregningsperiode for moms?

Sygeferiepenge fra 2. sygedag

21. maj 2015

1. januar 2015 trådte de nye regler vedrørende sygeferiepenge i kraft. De nye regler gælder kun ansatte uden ret til løn under sygdom, og gælder derfor ikke for funktionærer eller ansatte på funktionærlignende vilkår, der har ret til løn under sygdom.

Læs mere: Sygeferiepenge fra 2. sygedag

Ny selvangivelsesfrist for selskaber

29. april 2015

Folketinget har netop vedtaget, at digital indsendelse af selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014 skal ske senest den 1. september 2015 mod tidligere 1. august 2015. For indkomståret 2015 bliver fristen tilsvarende 1. september 2016.

Læs mere: Ny selvangivelsesfrist for selskaber

Vi er medlem af:

fdr-logo