Nyheder

Fristen for registrering i Ejerregistret nærmer sig

08. juni 2015

Den 15. juni 2015 åbner det nye Ejerregister, og inden da skal alle eksisterende og nye A/S, P/S, ApS og IVS registrere deres ejere i registret. Registret er offentligt og dermed åbent for alle. Det vil derfor fremgå af registret, hvilke selskaber der endnu ikke har opfyldt deres forpligtelse til at registrere deres ejerforhold.

Læs mere: Fristen for registrering i Ejerregistret nærmer sig

Digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv

02. juni 2015

Indtil for nylig skulle virksomheder og rådgivere anvende blanket 31.009 ved rettelser til momsangivelsen. Dette er dog fortid, idet SKAT har åbnet for digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv og dermed gjort det lettere at rette fejl i en momsangivelse.

Læs mere: Digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv

Sygeferiepenge fra 2. sygedag

21. maj 2015

1. januar 2015 trådte de nye regler vedrørende sygeferiepenge i kraft. De nye regler gælder kun ansatte uden ret til løn under sygdom, og gælder derfor ikke for funktionærer eller ansatte på funktionærlignende vilkår, der har ret til løn under sygdom.

Læs mere: Sygeferiepenge fra 2. sygedag

Større ændring af årsregnskabsloven vedtaget

28. maj 2015

Folketinget har vedtaget en større ændring af årsregnskabsloven, hvilket betyder, at virksomhedernes administrative byrder lempes markant, og at virksomhederne bliver mødt af færre oplysningskrav, når de laver årsregnskaber. Loven træder i kraft med virkning for regnskabsår, der påbegyndes 1/1-2016 og senere. Det er muligt at anvende den nye lov i sin helhed for regnskabsår, der slutter 31/12-2015 og senere.

Læs mere: Større ændring af årsregnskabsloven vedtaget

Ønske om kortere afregningsperiode for moms?

15. maj 2015

Sidste års ændringer, hvor en del mindre og mellemstore virksomheder fik ændret deres momsafregning fra enten månedsvis til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til halvårsvis, betød længere kredit og dermed en forbedring af likviditeten.

Læs mere: Ønske om kortere afregningsperiode for moms?

Vi er medlem af:

fdr-logo