Nu bliver det nemmere at starte, ændre og lukke virksomhed

Søndag, 20. oktober 2013

En ny løsning gør det lettere for en række virksomhedstyper at ændre, starte eller lukke deres virksomhed. Løsningen giver brugerne tre formålsbestemte indgange på Virk.dk.

Løsningen sparer tid for såvel den enkelte virksomhedsejer som de professionelle aktører – fx advokater og revisorer, der opretter, lukker og foretager et hav af ændringer på vegne af deres klienter.

Den nye løsning tilbyder først og fremmest et mere brugervenligt forløb for registreringer af ændringer og ophør af virksomhed. Det betyder, at brugerne allerede undervejs i indtastningen bliver gjort opmærksomme på fejl og uhensigtsmæssigheder. Med færre fejl i indberetningerne opleves et mere smidigt registreringsforløb og flere straksafgørelser.

Samtidig mindskes antallet af sager, der skal sagsbehandles manuelt. Derfor reduceres sagsbehandlingstiden, og virksomhederne skal bruge kortere tid på at efterleve krav fra det offentlige.

Endeligt giver løsningen mulighed for, at kunderne kan følge status på deres sag.

Løsningen gælder for disse virksomhedsformer:

  • Interessentskaber og kommanditselskaber med personlig hæftelse
  • Anden udenlandsk virksomhed
  • Partrederier
  • Visse typer af fonde og foreninger
  • Visse A.M.B.A.-selskaber
  • Selvejende institutioner
  • Andelsboligforeninger
  • Folkekirkelige institutioner
  • Frivillige foreninger

 Vi er medlem af:

fdr-logo