Dokumentationskrav ved EU-salg udskydes igen

Mandag, 28. oktober 2013

SKAT har i marts måned i år fastsat skærpede krav til den dokumentation, der skal foreligge for, at en dansk virksomhed kan sælge varer uden at opkræve dansk moms. Kravene gælder for de tilfælde, hvor køber eller en transportør på købers vegne afhenter varerne og transporterer dem til et andet EU-land, jf. momslovens § 34, stk. 1

Ikrafttrædelsen af de skærpede krav blev i styresignal SKM 2013.197.SKAT meddelt at skulle træde i kraft den 1. august 2013. SKAT har efterfølgende i SKM 2013.445.SKAT ændret denne dato til 1. november 2013.

SKAT har nu i styresignal SKM 2013.713.SKAT tilbagekaldt de tidligere udmeldte datoer for ikrafttræden. Dette skyldes, at EU arbejder på at indføre fælles EU-retningslinjer om dokumentation for EU-handel med varer.

SKAT afventer EU’s retningslinier med henblik på, at det kan indgå i udarbejdelsen af et nyt styresignal om dokumentationskrav ved EU-handel.

Styresignalet forventes udsendt i første halvår af 2014.

Danske virksomheder skal altså se bort fra SKAT’s skærpede krav indtil videre og følge de almindelige krav. Disse indebærer i korthed, at der skal være dokumentation for, at:

  • der er tale om salg mellem momsregistrerede virksomheder i to forskellige EU-lande
  • varerne transporteres til et andet EU-land end Danmark


Vi er medlem af:

fdr-logo