Skattefri virksomheds omdannelse kan nu ordnes elektronisk

Mandag, 20. januar 2020

Du kan nu sende alle lovpligtige dokumenter via skat.dk, når du laver en skattefri virksomhedsomdannelse.

De lovpligtige dokumenter omfatter:

  • stiftelsesdokument
  • vedtægter
  • vurderingsberetning
  • åbningsbalance
  • dokumentation for at selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen, fx et sammenskrevet resumé
  • opgørelse over aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum
  • opgørelse over udligningsbeløb, hvis den omdannede virksomhed ejes af flere

Eftersend regnskabet elektronisk

Ud over de lovpligtige dokumenter skal du sende dit seneste regnskab til os. Det kan du også gøre elektronisk. Hvis regnskabet ikke bliver sendt samtidig med de lovpligtige dokumenter, vil vi senere bede dig om at eftersende det (jf. skattekontrollovens §53 stk. 1).

 Brug den digitale blanket Skattefri virksomhedsdannelse (05.037), som du finder på skat.dk/blanket05037.

Regnskabet, herunder specifikationerne til virksomhedsordningen, bruger vi til fx at kontrollere, at indskudskontoen ikke er negativ. Specifikationerne dækker fx over overskudsdisponering, kapitalafkastgrundlag og indskudskonto.

Læs mere om skattefri virksomhed på skat.dk/skattefri-virksomhedsomdannelse

Vi er medlem af:

fdr-logo