Nu er de nye regler om moms på gavekort trådt i kraft

Onsdag, 10. Juli 2019
.

Folketinget vedtog i december nye regler om den momsmæssige behandling af vouchers (gavekort), efter EU's direktiv, der skal eliminere uens momsregler på tværs af medlemslandene. Hidtil har virksomheder skulle opkræve moms ved indløsningen af gavekort, og ikke som det bliver fremadrettet, ved udstedelsen.

De nye regler medfører, at der med virkning fra den 1. juli 2019 skal der sondres mellem gavekort til ét formål, som er momspligtige på salgstidspunktet, og gavekort til flere formål, som behandles på samme måde, som praksis er i dag, altså med betaling af moms i forbindelse med indløsning.

Gavekort til ét formål

Et gavekort til ét formål er gavekort, som kun kan anvendes i ét land, og som kun kan anvendes til køb med samme momssats. Eftersom Danmark kun har én momssats, vil det betyde, at mange forretninger og kæder skal betale moms, når de sælger et gavekort. Salget vil udgøre en momspligtig forudbetaling for en vare/ydelse.

Til gengæld skal der ikke betales moms, når kunden indløser sit gavekort til et momspligtigt køb.

Selv om et gavekort ikke indløses, kan momsen ikke føres tilbage. Når der er tale om en forudbetaling, har kunden erhvervet ret til sit køb, og har selv valgt, ikke at benytte sig af denne ret.

Gavekort til flere formål

Hvis et gavekort kan anvendes til momsfrie køb, jf. momslovens § 13, kan anvendes til køb af aviser, hvor momssatsen er 0, eller kan anvendes i andre lande, vil der være tale om gavekort til flere formål. Dermed skal de sælges uden moms. Momsen afregnes når og hvis gavekortet indløses til et momspligtigt indkøb.

Det betyder samtidig, at der ikke skal afregnes moms, hvis et gavekort ikke indløses og dets pålydende værdi indtægtsføres.

Ovenstående er et uddrag af artikel af Søren Engers Pedersen, bragt i Respons - Oktober 2018.

Vi er medlem af:

fdr-logo