Skal du betale skat af dine bitcoins?

Mandag, 12. marts 2018
.

Skatterådet, som er den øverste administrative myndighed for SKAT, har i en ny afgørelse slået fast, at hvis du er dansk skatteborger og har solgt bitcoins, så skal du betale skat af din gevinst. Men omvendt kan du også få fradrag for et tab. Det betyder, at den virtuelle kryptovaluta nu får sit eget nummer i Skats selvangivelse.

- Hvis du har solgt bitcoins med gevinst for øje, så skal du betale skat af gevinsten. Men hvis du har købt bitcoins og bruger dem som betalingsmiddel, så er du ikke skattepligtig, siger formand for Skatterådet Hanne Søgaard Hansen.

Afgørelsen kommer på baggrund af et spørgsmål fra en borger, der har skrevet til Skat, at han den 21. juni 2017 har købt 16 bitcoins på en europæisk bitcoin-børs ved navn Bitstamp.com.
Derefter ville han gerne vide, om gevinsten ved salg af bitcoins skal på indkomstopgørelsen, og om et eventuelt tab er fradragsberettiget.

Det er første gang, at Skatterådet har haft lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt der var tale om spekulation ved køb og salg af bitcoins.

Skatterådet lægger til grund for afgørelsen, at bitcoins er let omsættelige og alene findes elektronisk. De har ikke nogen praktisk anvendelsesmulighed på samme måde, som andre formuegoder, eksempelvis malerier.

- Bitcoins bærer præg af, at hvis du køber dem, så er det med henblik på at sælge dem, siger Hanne Søgaard Hansen.

- Men man er nødt til at set på den konkrete situation. Er det for at sælge eller for at bruge bitcoins som betalingsmiddel?

Spekulation behøver derfor ikke være hovedformålet for købet af bitcoins, for at gevinst eller tab er skattepligtig. Hvis man har fået gevinst af salg af bitcoins, vil den være skattepligtig som personlig indkomst. Tab kan til gengæld trækkes fra som et ligningsmæssigt fradrag.

I de seneste måneder har bitcoin mødt modstand fra myndigheder verden over. Herhjemme advarede Nationalbanken i december danskerne mod at købe bitcoins, som ikke er en del af det etablerede finansmarked og handles uden dets regelsæt og tilsyn.

Du kan læse mere hos...
DR som har bragt nyheden her
Og hos Børsen her

Vi er medlem af:

fdr-logo