Registrering af reelle ejere

Fredag, 05. januar 2018
.

Siden maj 2017 har virksomheder været pålagt at skulle registrere deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Selvom fristen er overskredet, opfordres der fortsat til at få det gjort hurtigst muligt.

Bedre sent end aldrig
Omkring 75 procent af de virksomheder, der er omfattet af reglerne, havde den 1. december 2017 foretaget registrering af reelle ejere. Erhvervsstyrelsen opfordrer de sidste til at få bragt registreringen på plads hurtigst muligt via Virk Indberet.

Ledelsens ansvar
Virksomhedens ledelse har ansvaret for at identificere og registrere oplysningerne om de reelle ejere. Sker det ikke, risikerer virksomheden en bøde.

Virksomheden skal løbende sørge for at opdatere oplysningerne om reelle ejere. Og det skal ske hurtigst muligt efter, at ændringerne sker.

Vær opmærksom på, at nogle virksomheder skal registrere både reelle ejere og de såkaldte legale ejere. Oplysninger om virksomhedens reelle ejere skal registreres, selv om virksomheden tidligere har registreret oplysninger om virksomhedens legale ejere.

Hvorfor registrere reelle ejere?
Kravet om at registrere reelle ejere skal skabe øget gennemsigtighed i ejerstrukturer og bunder i hvidvaskregler, som trådte i kraft i maj 2017.
Det skal medvirke til at forhindre hvidvask, terrorfinansiering og skatteunddragelse.


Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her

Vi er medlem af:

fdr-logo