Nu er det jul igen, har du husket reglerne for julegaver?

Torsdag, 30. november 2017
?

Julegaver

Både arbejdsgiver og medarbejder skal være opmærksom på de grænser, der gælder for gaver (og julegaver). Hvis det samlede beløb af gaver fra arbejdsgiver årligt overstiger 1.100 kr., så skal alt beskattes. Det er dermed ikke kun overskridelsen der skal beskattes, men hele beløbet.
For julegaver gælder en undtagelse, så julegaver ikke bliver beskattet så længe de ikke overstiger 800 kr. Hvis medarbejderen ikke har modtaget andre gaver eller personalegoder i årets løb, kan der dog gives skattefri gaver for helt op til 1.100 kroner.
Værdien af julegaverne tæller stadig med i forhold til, om det samlede beløb overstiger grænsen på 1.100 kr.
Det betyder, at hvis man som medarbejder har modtaget gaver for sammenlagt 1.400 kr. i løbet af et år, hvoraf julegaven udgør 800, så vil medarbejderen skulle beskattes af 400 kr.
Har julegaven kostet 810 kr., og man i en anden anledning har fået gaver for 300 kr., vil man skulle beskattes af alle 1.110 kr., da julegaven overstiger grænsen på 800kr., og det samlede beløb overstiger 1.100kr.

Arbejdsgiveren har pligt til at opgive beløbet til SKAT, og kan trække udgiften fra som driftsomkostning. Hvis gaven gives i kontakter eller gavekort, er hele beløbet skattepligtigt uanset størrelsen på gaven.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at reglerne ikke gælder for hovedaktionærer, der begaver sig selv, da det i stedet vil være en konkret vurdering af den enkelte situation.

Du kan læse meget mere om reglerne for beskatning af gaver lige her 

 

Ferielukket mellem jul og nytår

Hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår, skal det varsles overfor medarbejderne senest en måned før ferien begynder.

De medarbejdere der har optjent mere end 15 feriedage hos virksomheden, har krav på at få sædvanlig løn for de dage der holdes ferielukket. Det er virksomhedens opgave at sikre sig, at medarbejderen reserverer feriedage til lukkeperioden.

De medarbejdere der har optjent mindre end 15 feriedage hos virksomheden, kan ikke stille krav om sædvanlig løn for lukkeperioden.

 

Du kan læse mere om tvungen ferie mellem jul og nytår lige her

 

Vi er medlem af:

fdr-logo